Linker

www.atl.no
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund


www.teoritentamen.no
Her kan du teste teorikunnskapene dine. Prøvene koster kr 40 pr stk.


www.teoriproven.no

Teoritester i flere førerkortklasser


www.zensor.no

Tjenesten koster kr 30 pr prøve.


www.vegvesen.no

Informasjon både for deg som skal ta førerkort, og for trafikanter generelt.


www.ung.no

Offentlig informasjon for ungdom. Her finner du info om føreropplæringen
- pluss masse annen nyttig informsjon for deg som er ung


Trafikkforum
 

Søknad om førerkort