Handikapopplæring
KMS Trafikkskole samarbeider med biltilpassere, utstyrsleverandører, og andre faginstanser for å tilrettelegge biltilpassing og trafikkopplæring for funksjonshemmede. Våre lærere har bred erfaring med opplæring av funksjonshemmede i bil.

Vi gir råd og veiledning ved biltilpassing. 
 
 Skolen har drevet med perfeksjonerings- og oppfriskingskurs for førere av spesialtilpassede biler i flere år.