Mengdetrening


EN ORIENTERING TIL INTERESSERTE
I flere år har KMS TRAFIKKSKOLE AS gjennomført et undervisningsopplegg med forelderbistand. Målet har vært å gi ungdommene meningsfylt og målrettet opplæring, for dermed å skape mer erfarne og bevisste unge bilførere.

Mer enn 600 familier har deltatt i denne typen opplæring, og erfaringene har vært meget gode. At familier med flere barn kommer tilbake, bekrefter dette. 

Nøkkelen til suksess ligger for en stor del i organiseringen av samarbeidet og den dyktiggjøringen av ledsagerne som skolen har utviklet. Til hjelp i arbeidet er det skrevet en omfattende lærerveiledning, og det arrangeres ledsagersamlinger. Samlingene gir innsikt og kunnskap som vil gjøre opplæringen både morsommere og mer effektiv.

Opplegget sikrer også en nær sammenheng mellom det som skjer ved trafikkskolen og treningen hjemme. På samlingene gis det også verdifulle råd om "lærergjærningen", i tillegg til relevant trafikkoppdatering.

Det positive ved jobbing mot felles mål og korrigering av egen kjørestil, har vært tilbakemeldinger vi hyppig har fått fra foreldre, i tillegg til at opplegget har gjort kjøretreningen meningsfull og motiverende. 

Vi er stolte av å kunne fastslå at vårt opplegg er i særstilling på landsbasis. 
Er dere interessert?
Ta kontakt og møt opp på infomøte!